Watt

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Watt (W) je jednotka výkonu v soustavě jednotek SI. Jeden watt je roven jednomu joulu za jednu sekundu. 1 W = 1 J s–1 = 107 erg s–1. Výkon elektrického proudu ve wattech je dán součinem proudu v ampérech (A) a napětí ve voltech (V). 1 W = 1 A × 1 V.


Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Citováno z „http://www.wikina.cz/a/Watt
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje