Michelsonův pokus

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

(M.--Morleyho experiment) Pokus, který měl za úkol zjistit, jak rychle se pohybuje Země vzhledem k éteru. Provedli ho v r. 1887 američtí fyzikové A. A. Michelson a E. W. Morley. Byl založen na předpokladu, že světlo je vlněním éteru, které se v něm šíří ve všech směrech stejnou rychlostí. Nemůže pak mít stejnou rychlost ve všech směrech vzhledem k pohybující se Zemi, což by se mělo prokázat posuvem interferenčních proužků v Michelsonově přístroji. Žádný takový pohyb však nebyl zjištěn. Vysvětlení přinesla v r. 1905 speciální teorie relativity, podle níž je rychlost světla stejná ve všech inerciálních soustavách a nezávisí tak na pozorovateli, který ji ve své soustavě měří. Světlo tedy nepotřebuje ke svému šíření žádné prostředí. Představa éteru byla proto opuštěna.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]