Křemičitany

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

křemičitany (silikáty). Soli kyselin křemičitých (např. H4SiO4, H2SiO3, které se volně v přírodě nevyskytují). Minerály, u nichž základní jednotkou krystalové struktury jsou tetraedry (SiO4)4– (čtyřstěny, které mají ve svém středu atom křemíku a čtyři atomy kyslíku na vrcholcích). K. se člení na šest skupin, které se od sebe liší vzájemným uspořádáním tetraedrů, popř. i tím, že atom křemíku Si může být zastoupen atomem hliníku Al. Třídíme je na minerály (a) s nezávislými tetraedry (např. olivín); (b) se dvěma tetraedry spojenými kyslíkem (melilit); (c) s prstencovitě uspořádanými tetraedry, které jsou propojeny přes atomy kyslíku (beryl); (d) s jednoduchým řetězcem tetraedrů (pyroxeny) nebo dvojitým řetezcem tetraedrů (amfiboly); (e) s vrstvami tetraedrů (slídy); (f) s prostorovým uspořádáním tetraedrů (křemen, živce). Křemičitany a křemen patří k nejsložitějším anorganickým látkám vůbec – tvoří přibližně 95 % zemské kůry.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje