Horrebowa –Talcottova metoda

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Jedna z nejpřesnějších metod určení geografické šířky. Základ metody spočívá v určení deklinace zenitu pomocí dvou hvězd, jejichž zenitové vzdálenosti se jen málo liší. Jedna z nich (H2) je severněji od zenitu, druhá (H1) jižněji. Pasážníkem nebo zenitteleskopem se měří rozdíl zenitových vzdáleností obou hvězd při průchodu poledníkem. Polovina měřeného rozdílu se připočítá k průměrné deklinaci obou hvězd a výsledek je deklinace zenitu čili geografická šířka. Na obr. je deklinace hvězd označena jako δ1 a δ2, jejich zenitové vzdálenosti Z1 a Z2. Geografická šířka (deklinace zenitu) je φ.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje