Geoid

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Geoid

Ekvipotenciální plocha vystihující tvar Země. Kdyby nebylo působení větrů, slapů (přílivů a odlivů) a mořských proudů, povrch oceánů a moří by představoval geoid. Síť kanálů prokopaných v pevninách a spojujících všechny oceány a moře by doplňovala oceánský geoid. na celosvětový. Gravitační potenciál na povrchu takového celosvětového oceánu by byl ve všech bodech stejný. V důsledku rotace je Země poněkud zploštělá a její tvar lze zhruba znázornit zploštělým rotačním elipsoidem, jehož malá osa je osou zemskou. Je-li Rr rovníkový poloměr a Rp polární poloměr, je zploštění f takového přibližného elipsoidu rovno (Rr–Rp) / Rr , tj. přibližně 1/300. K takovému elipsoidu lze vztáhnout plochu geoidu a určit jeho výšku, tj. výšku jeho jednotlivých bodů nad elipsoidem. Obvykle se za vztažný elipsoid užívá zploštělý rotační elipsoid s rovníkovým poloměrem Rr = 6378,137 km a se zploštěním f = 1/298,257. Pro takový elipsoid jsou minimalizovány výšky g. na celé Zemi. Z poruch drah umělých družic Země bylo vypočteno, že g. převyšuje vztažný elipsoid na severním pólu o 17 m, severně od Austrálie o 81 m , západně od Velké Británie o 60 m; nižší je o 27 m na jižním pólu, o 50 m jižně od Nového Zélandu a o 113 m na jih od Indie.

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Citováno z „http://www.wikina.cz/a/Geoid
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje