Deprese

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Srozumitelný popis deprese jakožto nemoci, jak lze její příznaky, skryté projevy a počátky rozeznat, i mnoho způsobů jak depresi účinně předcházet a co nedělat.

Depresi v astronomii popisuje článek Deprese (astronomie).

Obsah

Obecně o depresi

Název pochází z latinského Deprimere (utlačovat, umlčovat). Lidově se jí říká depka. Tvoří 30-40 % všech psychiatrických onemocnění. Vyskytuje se dvakrát častěji u žen než u mužů. V moderní době je zaznamenáván prudký nárůst, tj. jedná se o civilizační chorobu.

Opakem deprese je mánie.

Charakteristika

Deprese často vzniká na základě našeho pokřiveného vnímání světa, tj. rozdílu mezi tím co je (realita) a tím co bychom chtěli, aby (ne)bylo.

Jak depresi rozeznat

Jedním z počátečních příznaků jsou problémy se spánkem. Je vám hůře ráno než večer/odpoledne. Nechce se vám vylézt z postele i přesto, že jste spali mnohem déle nebo jste spali špatně a jste už dávno vzhůru.

Hlavní klinické příznaky deprese (tzv. 3N)

Další příznaky a projevy deprese

Obvyklým příznakem deprese je také bolest nějaké části těla bez příčiny. Například při bolesti ramene lékařské vyšetření nic nezjistí. Ale podáním antidepresiv bolest zmizí.

Co člověk cítí

Protichůdné příznaky deprese

Jak poznáte člověka v depresi

Okolí si člověka postiženého depresí často nevšimne zejména proto, že se straní kolektivu, uchyluje do rohu místnosti a nekomunikuje. Opakem je člověk v mánii, který do všeho šťourá, kecá a prudí. Kolektiv se takového člověka zákonitě snaží co nejdříve zbavit. Proto se lidé, které postihla mánie, dostanou na léčbu častěji než lidé s depresí.

Člověk v depresi se vyjadřuje, že nic nemá smysl, dává si všechno za vinu, připadá si pro společnost zbytečný a pro okolí zatěžující. Opakovaně mluví o smrti nebo o sebevraždě. Je bez energie, není schopen uzvednout lžíci nebo kartáček na zuby.

Typický kandidát na deprese

Většina uváděných klinických charakteristik deprese se týká tzv. velké deprese nebo deprese v rámci bipolární afektivní poruchy (jde o poruchy neznámého původu s vývojem někdy více, někdy méně závislým na vnějších vlivech). Něco jiného je akutní depresivní reakce na bezprostřední stres, tj. porucha, která sama po čase odezní a z níž má člověk velkou šanci se sám dostat.

Příčiny depresí

Nemoc postihuje méně psychicky odolné lidi, kteří jsou vystaveni zpravidla kombinované psychické zátěži (více příčin najednou). Na postižení mají vliv také předcházející životní události (váleční veteráni), výchova a genetické dispozice.

Co nedělat, když cítíte depresivní stavy

Co dělat proti depresi

Co vám také může významně pomoci proti depresivním stavům

Některé aktivity vám pomůžou kombinovaně

Například:

Kdy jít k lékaři nebo psychologovi

Jak je již výše uvedeno, mezi prvními projevy jsou poruchy spánku (nespavost nebo nadměrná spavost), tedy pokud trvají déle než dva týdny. Začněte řešit svůj stav dříve než průběh nemoci (deprese) začne měnit vaše fyzické tělo. Na mozku totiž tato psychická nemoc způsobí metabolické změny.[1]

Jak jednat s nemocným

Co nemocnému neříkat

Léčení deprese

Psychoterapie, psychofarmaka, akupunktura a jejich vzájemná kombinace.

Psychoterapie deprese

Lékař se snaží dosáhnout pacientova zdraví, kdežto pacient se snaží zpět nabýt pocit štěstí.

Někteří terapeuti mají pravdu v tom[2], že pokud člověk nezmění svůj postoj (např. role oběti, role viníka) je takový člověk je běžnou terapií neterapeutovatelný. Mechanismus hluboké deprese totiž způsobí, že pacient už je v takové fázi, kdy není schopen si sám pomoci (změnit svůj postoj).

Velká deprese může dosáhnout v některých případech až psychotické hloubky (depresivní bludy a halucinace). V psychotickém prožívání není nemocný schopný reálně uvažovat. Obtížné je to i v těžkém, ještě nepsychotickém stavu. Zvláště zde má často sklon k sebeobviňování (autoakuzacím), které mohou podporovat sebevražedné tendence. Vyvracení role oběti je možné jako psychoterapeutická intervence u lehkých depresivních stavů a mimo okruh velké deprese. U těžkých forem, kde jsou časté sebevražedné tendence, samozřejmě nepřipadá úvahu, nemocní zde také většinou nemají pocit, že by byli obětí.

Léčení akupunkturou

Posilováním funkce orgánů a zprůchodňováním energetických drah lze dosáhnout významného posunu v léčbě. Existuje celá řada vzorců na rozpoznávání dysfunkce lidského těla. Působením akupunktury se tyto energetické blokády rozpustí bez nutnosti konzumace psychofarmak, které mají obvykle vedlejší účinky.

Pacientova představa stavu po vyléčení deprese

Podle pořadí důležitosti.

  1. přítomnost pozitivního duševního zdraví
  2. cítit se jako dřív
  3. návrat do běžného života
  4. emoční ovládání
  5. užívat si mezilidské vztahy
  6. nemít příznaky deprese

Příklad malých dětí

(Převzato z knihy [3])

Když jste byli malým dítětem, neměli jste žádné starosti. Intelekt, který je vaším lidským vyvažujícím agentem pro tyto věci, ještě nepracoval. O vše, co jste potřebovali, se postarala vaše matka a věci, které pro vás byly důležité, se odehrávaly během vašich her. Nejen to. Vaše matka to vše ještě vylepšila, když si s vámi hrála, někdy vám četla a často vás jen držela v náručí, abyste se cítili lépe.

Naučte se hrát si s věcmi, které vás činí šťastnými, aniž byste přitom celou dobu mysleli na svou dospělou zodpovědnost. Vyhraďte si čas na radostné věci a nekárejte se za to, že je děláte, místo abyste pracovali! Najděte si další lidi, kteří budou tyto věci dělat s vámi (děti si rády hrají s dětmi). Naučte se uvolnit tlak kolem vás, který vás udržuje v postoji dospělého – v obavách a depresi. Vnitřní dítě je odpovědí na uzdravení dospělého v depresi. Pozorujte děti při hraní! Intuitivně si vzpomeňte na pocit takové svobody neomezené tlakem života. Je to proto, že jsou děti naivní? Ne. Protože cítí bezpečí a lásku svých matek a vědí, že neexistuje problém, který by nemohl být „vyřešen“ během chvíle… máma to dělá pořád.

Citáty

Odkazy

Reference

  1. Drevets 2000, Boyer 2004
  2. Cesta z deprese 4 - role oběti (Jan Havelka, 2013)
  3. Alchymie lidského ducha, Wikina, ISBN 978-80-87925-11-9, str. 132–133

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje