Břidlicový plyn

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Břidlicový plyn je v podstatě zemní plyn, který se získává z břidlicového podloží, ve kterém je plyn rozpuštěn.

Obsah

Těžba břidlicového plynu

Neprostupná hornina se vertikálně navrtá. Po dosažení potřebné hloubky vrtu (několik tisíc metrů) se z tohoto místa provedou další horizontální vrty (do stran). Do podloží se vhání pod tlakem chemikálie (benzen, toluen, voda), čímž se plyn uvolňuje. Na výnosnost těžby má kromě bohatosti ložiska také vliv životnost vrtných plošin, která je v porovnání jinými druhy těžby kratší (4 až 6 let) - k proražení tvrdého podloží je třeba použít diamantové vrtací hlavy, jejichž cena je velmi vysoká.

Těžba břidlicového plynu

Ostatní problematika

I když je získávání břidlicového plynu nákladnější, je ho v zemské kůře nesrovnatelně více než zemního plynu. Břidlicový plyn proto představuje alternativní palivo třetího tisíciletí. Zatím nejsou uspokojivě vyřešeny technické problémy spojené s těžbou (ekologie těžby).

Při přechodu globální ekonomiky z ropy na plyn není dořešena otázka bezpečnosti při distribuci (výbušnost plynu - velké zásobníky) a ekologie při spalování v masovém měřítku (elektrárny, teplárny, motorová vozidla aj.).

Břidlicový plyn by mohl mít vliv na decentralizaci (demonopolizaci) při získávání energetických surovin (některé země by se staly energeticky nezávislými) a do jisté míry vliv na dlouhodobější udržení únosné cenové hladiny zemního plynu.

Zdroj informací

.

Odkazy

Reference

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje