(U--B)--(B--V) diagram

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

(U–B)–(B–V) diagram (indexový diagram). Grafické znázornění závislosti barevného indexu (U–B) hvězd na jejich barevném indexu (B–V). Pomocí indexového diagramu lze dobře určit velikost zčervenání hvězd. Zčervenáním nejsou totiž postiženy čáry ve spektru hvězdy, které dovolují určit její spektrální třídu. Ta není zčervenáním ovlivněna.

Oba indexy nezčervenalé hvězdy jsou známy pro každou spektrální třídu. Tím je tedy určena pozice nezčervenalé hvězdy v indexovém diagramu. Avšak mezihvězdná absorpce zeslabuje především ultrafialovou velikost U, což se projeví odchylkou v indexovém diagramu. Velikost odchylky je mírou zčervenání. Odtud lze odhadnout, jak velkým množstvím mezihvězdného prachu světlo hvězdy proběhne. Za předpokladu, že známe hustotu mezihvězdného prachu, lze vypočítat vzdálenost hvězdy.


Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]