Čočka

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Astronomie

Průhledná látka (sklo, křemen, kamenná sůl, plast aj.) omezená dvěma kulovými plochami nebo jednou kulovou plochou a rovinou. Omezující plochy mohou být i nekulové (asférická čočka), přičemž alespoň jedna z obou lámavých ploch není rovinná. V případě, že obě lámavé plochy jsou rovnoběžné roviny, hovoříme o planparalelní destičce. Světelný paprsek se na lámavé ploše čočky láme (viz refrakce). V závislosti na tvaru čočky se rovnoběžný svazek paprsků při průchodu mění buď ve sbíhavý (spojka), nebo rozbíhavý (rozptylka).

Podle zakřivení kulových ploch rozeznáváme spojky, např. bikonvexní čočka, plankonvexní čočka, konkávkonvexní čočka, a rozptylky, např. bikonkávní čočka, plankonkávní čočka, konvexkonkávní čočka. Materiál čočky rozhoduje o její propustnosti pro různé vlnové délky. Pro dalekou infračervenou oblast spektra a rádiové záření jsou zhotovovány speciální čočky (čočkové antény).

Zvláštním druhem čočky je meniskus.

Luštěnina

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]