Syndrom nedočítavosti

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Syndrom nedočítavosti je fenomén moderní uspěchané doby, kdy lidé jsou schopni přečíst jen titulek článku a pár úvodních vět tučným písmem (perex).

Obsah

Chování čtenářů

Typické chování čtenáře, kterého postihla nedočítavost, je zhltnutí textu za nejkratší možnou dobu (řádově sekundy až desítka sekund). Oko si všímá velkých písmen (nadpisů) a tučně psaného textu v krátkých stručných větách, nejlépe v odrážkách. Na další souvislý text se čtenář již nesoustředí a oči mu utíkají ke grafice a k odkazům vedoucím na další stránky.

Toto chování lidí je typické pro prohlížení webových stránek, ale stejným způsobem si prohlížejí i tištěná média.

Autoři článků

Autoři článků, kteří berou ohled na nedočítavost, zkracují texty a koncentrují důležité informace do několika úvodních a snadno pochopitelných vět. Často s emoční zabarveností a dramatizací. A to není vůbec snadná práce. Následným úkolem designerů je text vyváženě kombinovat s grafikou. Na úspěšném článku se tak nezřídka podílí několik špičkových specialistů.

Struktura moderního článku tak rozbíjí tradiční koncept: úvod - tělo článku - závěr.

Typickým příkladem článků připravených pro čtenáře se syndromem nedočítavosti je bulvár.

Odkazy

Reference

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje