Podmínky užití

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Informace pro uživatele

Není-li u článku určeno jinak, smíte dále užívat (kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnosti) veškerý obsah takto:

Vychází se z licence: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Czech Republic, tj.:

S těmito nedílnými podmínkami:

Důležitá poznámka:

Například není možné texty z Wikiny kopírovat do Wikipedie, protože licence nejsou slučitelné. Je však možné z Wikipedie odkazovat na články ve Wikině.

Pokud k tomu dá autor stránky či díla výslovný souhlas:

Označte změny: Pokud dílo měníte nebo doplňujete, musíte vhodným způsobem uvést, že původní dílo bylo změněno. Pokud například dále používáte text ve wiki, označení změny prostřednictvím historie editací je dostatečné. Do pole Shrnutí editace (předmětu úpravy) vložte stručnou charakteristiku úpravy.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje