Placebo

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Typicky se jedná o medikament bez látky s farmakoterapeutickým účinkem. Placebo ukazuje na sílu, jakou disponuje naše psychika.

Obsah

Placebo efekt

Čím více má člověk vybavený nervový systém, tím je placebo efekt větší.

Za jakých podmínek působí placebo

Kdy se nemůže projevit placebo efekt

Bude-li se placebem léčit stav, který se nemůže z principu změnit spontánně do 5 až 7 dní, přestává placebo působit.

Výzkum

Vývoj každého léku prochází placebo výzkumem. Aby výsledky výzkumu nemohly být ovlivňovány, provádí se za tzv. dvojitě slepých podmínek. To znamená, že ani pacient a ani ten kdo podává medikament nevědí, zda se jedná o skutečný lék nebo o placebo. Medikament je kryt pouze kódem, který byl danému pacientovi přidělen. Teprve při vážnějších potížích během léčby si může ošetřující lékař vyžádat přístup k informaci, zda byl pacientovi podán skutečný lék nebo placebo.

Pro hodnocení placebo efektu existují posuzovací stupnice.

Složení

Nejčastěji barevný obal (potah), vlastním obsahem je obvykle strouhaná křída, kyselina mléčná (Acidum Lacticum), někdy s příměsí cukru.

Barvy

Výzkumem se zjistilo, že vnější barva placebo léku (barva kapsle, barva potahu tablety) má rovněž velký vliv na výsledný stav pacienta.

Nocebo

Opakem placebo efektu je nocebo.

I placebo může vyvolat nežádoucí účinky. Výzkumem bylo zjištěno, že ke zhoršení zdravotního stavu také dochází, pokud nebyl podán placebo lék. Pacient neví, že bere placebo, přesto takto může reagovat na vysazení placebo léku. Má-li pacient důvěru v ošetřujícího lékaře, není nocebo tak velké.

Placebo jako znak

Placebo je reálný znak, který zastupuje naše chování.

Placebo v praxi

Nejčastěji se výzkumu placeba využívá v psychoterapii. Typickým příkladem je léčení nespavosti a obezity.

Počátek léčby

Placebo se často používá na začátku léčby pro vyplnění nebo získání času než bude stanovena diagnóza (čekání na výsledky pomocných vyšetření atd.). To vhodně podpoří pacientovu psychiku.

Léčba rakoviny

Placebo může působit i na příznaky rakoviny. Např. díky placebu se zmenší otok (tím přestanou bolesti, neboť samotná rakovina nebolí), zmenší se prokrvování a tím se zpomalí růst.

Příbalové letáky léků

Pacienti (hypochondři), kteří pečlivě studují příbalové informace k lékům, mají hrůzu z toho, co všechno se jim může stát. Obvykle se na nich tyto vedlejší účinky posléze projevují.

Odkazy

Reference

Tato stránka byla zpracována částečně podle přednášky: Placebo jako znak (Doc. MUDr. Oldřich Vinař, DrSc.), 19. 2. 2014, Akademie věd, Praha 1

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]