Mikroinvertor

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Mikroinvertor (mikroměnič) je malý solární střídač určený typicky pro jeden solární panel. Měnič je konstruovaný jako bezúdržbový a hermeticky uzavřený bez ventilátorů.

Obsah

Co to je mikroinvertor

Mikroinvertor/mikroměnič mění energii získanou ze solárního panelu (stejnosměrný proud nízkého napětí do 50 V) a dodává ji obvykle do domácí rozvodné sítě 230 V~. Mikroinvertory jsou konstruovány pro připojení do sítě (on-grid) a proto mají zabudovánu funkci, která hlídá, zda je v napájecí síti přítomno napětí. Pokud dojde k přerušení dodávky elektrické energie (např. vyhozeným jističem), mikroinvertor se automaticky vypne (přeruší rovněž dodávku elektrické energie získanou ze solárních panelů). To chrání uživatele před úrazem elektrickým proudem.

Mikroinvertory/mikroměniče jsou svým výkonem (do 300 W) určeny pro malé instalace. Lze je však řetězit (připojit několik paralelně) a získat tak vyšší výkon. Nejčastěji se mikroinvertory/mikroměniče instalují, aby pokryly vlastní spotřebu domácnosti/firmy bez nutnosti další byrokracie (smlouva s rozvodnými společnostmi). Každá země má v tomto ohledu jinou legislativu.

Klasické střídače (solární měniče) pracují se vstupním napětím přibližně 250 V a více. Takové napětí lze získat jen spojením více panelů do série. Protože investice do celého solárního systému je oproti systémům s mikroměniči několikanásobně vyšší, vyplatí se takto získanou elektřinu dodávat přímo do rozvodné sítě za vyšší výkupní ceny.

Podle čeho vybírat mikroinvertory

Výhody a nevýhody mikroinvertorů

Klady

Zápory

Typické obavy

Typy mikroinvertorů

Aktuálně jsou k dostání tyto značky a typy mikroinvertorů:

Involar

Měniče Involar disponují nejvyšším maximálním vstupním napětím ze všech současných mikroinvertorů. To může být výhodou v zimě, kdy za jasného počasí dávají fotovoltaické panely nejvyšší napětí - při sériovém spojení více panelů nedojde k poškození měniče.

Emphase

Mikroinvertory Emphase jsou dimenzovány na vysoký vstupní příkon. Oproti této výhodě mají i negativum - speciální síťový konektor, který koupíte jen u výrobce (Emphase).

SMA

SMA přišel s mikroinvertorem jako poslední. Hřeší na značku, je ze všech mikroinvertorů nejdražší.

Neobjednávejte mikroinvertory ze zahraničí. Může dojít k nechtěné záměně za jiný typ, protože například ve velkoobchodech v USA se prodávají typy pro napájecí síť 120 V~/60 Hz, kdežto v České republice máme 230 V~/50 Hz.

Příslušenství

Solární konektory

Připravujeme

Síťové konektory

Při objednávání je třeba pamatovat také na speciální konektory pro připojení do sítě. Průmyslové konektory pro připojení solárních panelů se dnes již považují za standard pro propojování mikroměničů.

Monitoring

Výrobci Involar, Emphase i SMA nabízejí k měničům také monitorovací zařízení, které se vzhledem k ceně vyplatí jen u větších instalací (s více měniči). Díky monitoringu vidíte, který panel kolik dodává elektřiny do systému. Nutno říci, že monitoring je důležitý na počátku ladění systému anebo když nastane v nějaké části systému problém.

Výrobci

Alternativní názvy

Uvádíme alternativní názvy, pod kterými lze na Internetu hledat další informace:

Odkazy

Reference

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje