MSL třídy

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Součástky citlivé na vlhko se dělí do 6 tříd (levelů). Zpravidla se jedná o obvody v pouzdrech PBGA, případně v pouzdrech QFP.

MSL třída 2 až 5 znamená, že pouzdra jsou originálně zabalena a jejich skladovatelnost je 12 měsíců při teplotě menší než 40 °C a relativní vlhkosti menší než 90 %. V originálním obalu jsou pouzdra společně uzavřena (zatavena) se silikagelem a indikátorem vlhkosti (RH). Po vyjmutí z obalu musí být pouzdra zpracována nebo skladována za podmínek, které uvádí následující tabulka.

Obsah

Tabulka MSL tříd

MSL třída Doba životnosti pouzder po vyjmutí z ochranného obalu
1 Není specifikována v podmínkách do 30 °C a 85 % RH
2 1 rok v podmínkách do 30 °C a 60 % RH
2a 4 týdny v podmínkách do 30 °C a 60 % RH
3 168 hodin v podmínkách do 30 °C a 60 % RH
4 72 hodin v podmínkách do 30 °C a 60 % RH
5 48 hodin v podmínkách do 30 °C a 60 % RH
5a 24 hodin v podmínkách do 30 °C a 60 % RH
6 Specifikováno na štítku

Co dělat, když se doba zpracování nestihne

Je třeba na definovanou dobu pouzdra znovu vysušit prohřátím. Jinak hrozí nebezpečí, že se při zpracování (pájením vlnou, zejména za vyšších teplot Pb Free) pouzdra poškodí.

Vysoušení

Pouzdra je nutno vysoušet při teplotě 40 až 45 °C po dobu 192 hodin nebo při teplotě 125 °C (±5 °C) po dobu 24 hodin.

Vady způsobené vlhkostí

.

Odkazy

Reference

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]