DNA

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

DNA (Deoxyribonukleová kyselina) je nositelkou genetické informace všech živých organismů. Je nezbytnou látkou pro život. Ve své struktuře kóduje a buňkám zadává jejich program a tím předurčuje vývoj a vlastnosti celého organismu.

Obsah

Kód, tvar a velikost DNA

Stavebním blokům DNA se říká báze DNA a těch jsou čtyři různé druhy. Sekvence bází DNA vytváří genetický kód. DNA báze se párují a mnohokrát se kolem sebe stáčejí ve formě spirály (známý tvar dvoušroubovice). Lidský genetický kód je dlouhý asi 3 miliardy párů bází a v typickém v lidském těle se vyskytuje asi sto bilionkrát. Lidský genetický kód obsahuje přibližně 23 000 lidských genů.

DNA má obrovsky dlouhý kód, přibližně tři miliardy párů bází. Z toho přibližně 96 % je nekódovaná DNA, označovaná jako "odpadní".

Dvojitá šroubovice DNA je spirála spojená s protilehlou obrácenou spirálou. Dvojitá spirála se vine v obou směrech zároveň.

Trojitý (tripletní) kód DNA znamená, že báze DNA ve skupinách po třech tvoří specifické instrukce k započetí tvorby proteinu, přidání konkrétního stavebního kamene (aminokyseliny) nebo ukončení procesu tvorby nové molekuly.

Dědičnost

Když se narodíme, je naše DNA zakódována těmito vlivy. U každého člověka je poměr těchto vlivů různý a jedinečný.

Vrstvy DNA

připravujeme

Odkazy

Reference

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Citováno z „http://www.wikina.cz/a/DNA
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]