AFIL

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

AFIL (Alerte de Franchissement Involotaire de Ligne) je asistent udržování jízdního pruhu (Citroën).

Jedná se o systém asistence řízení, který na dálnicích nebo rychlostních komunikacích umožňuje automatickou kontrolu neúmyslného přejetí dělicí čáry jízdního pruhu (AFIL), a to při rychlostech vyšších než 80 km/h. Tento systém je aktivován v případě nepozornosti řidiče, který přejede dělicí čáru. Dojde-li k přejetí dělicí čáry (plné nebo přerušované) a nenastalo-li přitom sepnutí směrového světla, infračervené snímače systému umístěné za předním nárazníkem situaci rozeznají a počítač potom řidiče na tuto skutečnost upozorní. Ten je varován vibrací na té straně sedadla, na které došlo k přejetí čáry. Řidič poté může korigovat jízdní dráhu svého vozu.

Systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu lze aktivovat pomocí tlačítka umístěného na středovém panelu. V případě zastavení automobilu je jeho stav uložen do paměti počítače. Šest infračervených snímačů detekujících vyjetí z jízdního pruhu je umístěno pod předním nárazníkem vozu, tři na obou stranách. Každý z nich se skládá z vysílací infračervené diody a detekční buňky. Tento systém snímačů detekuje bílé pruhy stejně dobře jako žluté, červené nebo modré, kterými jsou vyznačeny dočasné jízdní pruhy v různých evropských zemích. Systém je rovněž schopen rozlišovat podélné značení vozovky (plné nebo přerušované) a ostatní značení na vozovce: odbočovací šipky, údaje o nutné vzdálenosti mezi vozy a podobně.

Citováno z „http://www.wikina.cz/a/AFIL
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje
[CNW:Counter]