Účesy

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Účesy jsou zrcadlem duše člověka. Podle jednoduchých typologických znaků vlasů a účesů můžeme určit profil jejich nositele. Je to pak pro nás jako živý hologram, který se s určitou periodou mění - lze jednoduše pozorovat změny myšlení, způsob života atd.

Obsah

Účesy můžeme hodnotit podle základních kritérií:

Uvedené popisy nelze považovat za dogma. Je třeba se na objekt zájmu dívat z různých pohledů. Účesy jsou jedním z korálků celkové mozaiky.

Tvar vlasů

Barva vlasů

Množství vlasů

Úprava vlasů

Co dalšího můžeme u vlasů hodnotit

Je to např. také tloušťka vlasů (má vlasy jak hřebíky či jemné jako vánek). Důležitá je také délka vlasů, což může představovat ženskost, romantiku, volnomyšlenkářství (hippies). Určitě znáte přísloví: Dlouhé vlasy, krátký rozum.

Na co brát ohled

Nejvíce na období (éru) a na kulturní prostředí.

Ideální vlasy

Neexistují ideální vlasy ani ideální úprava vlasů. Když chcete někoho hodnotit, je lepší se zaměřit, zda jsou vlasy přirozené (přirozeně upravené) a zda ladí s typem člověka (to vnímejte spíše pozitivně). Jakýkoli pokus o přemíru úprav (střihu, barev, vůní, ...) něco signalizuje (spíše negativně) - potřeba se ukazovat, schovat se do masky, vypadat jiný než jsem, ...

Závěr

O vlasech by se dala napsat celá kniha. Tento článek si neklade za cíl vyčerpávajícím způsobem popsat vlasy, ale osvětlit principy. Některé pasáže proto mohou působit zjednodušeně. Vlasy jsou, tak jako jiné části těla, jen fyzickým odrazem Duše člověka.

Literatura

Odkazy

Videa

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje