Kapteynovy proudy

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Dva převládající směry ve vlastních pohybech hvězd. Objevil je v r. 1904 Kapteyn při statistickém rozboru vlastních pohybů velkého souboru hvězd (viz Kapteynova pole). Ukázalo se, že přibližně k centru Galaxie a do směru opačného směřuje mnohem větší počet vlastních pohybů než do směrů o 90° odchýlených. Tento výsledek se původně chápal jako existence dvou hvězdných proudů, pohybujících se v opačných směrech. Dnes jsou K. p. vysvětlovány jako důsledek rotace Galaxie. Oběžné dráhy hvězd v Galaxii nejsou totiž kruhové, ale eliptické. Jsou protažené směrem od centra Galaxie, které tvoří jedno ohnisko jejich eliptických drah. Kapteynovy proudy se neúčastní hvězdy spektrální třídy B, a proto se u těchto hvězd mluvilo o nulovém proudu. Ve skutečnosti vzniká „nulový proud“ tím, že dráhy B-hvězd jsou téměř kruhové.

Obsah

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje