Čínské názvy akupunkturních bodů

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Každý akupunkturní bod na meridiánu má svůj čínský název. Tabulky uvádějí české názvy, významy anebo volné překlady čínských názvů jednotlivých bodů.

Nalezené nepřesnosti, které je potřeba dořešit, jsou uvedeny na diskusní stránce.

Tabulky hodláme doplnit také o anglické názvy akupunkturních bodů, především abychom usnadnili studentům vyhledávání v anglických webech.

Název dráhy

Nadpis tabulky obsahuje název dráhy (orgánu) v pořadí: čínsky - anglicky - česky

Obsah

FEI - Lungs - Plíce

Akupunkturní body na dráze plic LU.

Označení Čínský název Český překlad Anglický název
LU1 Zhongfu Střed paláce Central Treasury
LU2 Yunmen Brána mraků Cloud Gate
LU3 Tianfu Místo nebes Celestial Storehouse
LU4 Xiabai Stisknout bílou Guarding White
LU5 Chize Bažina v lokti Cubit Marsh
LU6 Kongzui Jáma sbližování Collection Hole
LU7 Lieque Chybějící rýha Broken Sequence
LU8 Jingqu Příkop přechodu Channel Ditch
LU9 Taiyuan Velká propast Great Abyss
LU10 Yuji Okraj ryby Fish Border
LU11 Shaoshang Malý obchodník Lesser Shang

DA CHANG - Large Intestine - Tlusté střevo

Akupunkturní body na dráze tlustého střeva LI.

Označení Čínský název Český překlad Angický název
LI1 Shangyang Kovový zvuk jangu Shang Yang
LI2 Erjian Druhý prostor Second Space
LI3 Sanjian Třetí prostor Third Space
LI4 Hegu Spojené údolí Union Valley
LI5 Yangxi Jangový potok Yang Ravine
LI6 Pianli Otáčející se cesta Veering Passageway
LI7 Wenliu Proudění tepla Warm Dwelling
LI8 Xialian Dolní konec Lower Ridge
LI9 Shanglian Horní konec Upper Ridge
LI10 Shousanli Tři míle na ruce Arm Three Li
LI11 Quchi Jezírko v ohybu Pool at the Bend
LI12 Zhouliao Šev lokte Elbow Bone Hole
LI13 Shouwuli Pět mil na ruce Arm Five Li
LI14 Binao Střed paže Upper Arm
LI15 Jianyu Kost ramene Shoulder Bone
LI16 Jugu Velká kost Great Bone
LI17 Tianding Nebeská trojnožka Celestial Tripod
LI18 Futu Vyboulení na boku Protuberance Assistant
LI19 Heliao Hrot ústní štěrbiny Grain Bone Hole
LI20 Yingxiang Přivítání vůní Grain Bone Hole

WEI - Stomach - Žaludek

Akupunkturní body na dráze žaludku ST.

Označení Čínský název Český překlad Anglický název
ST1 Chengqi Shromažďovač slz Tear Container
ST2 Sibai Čtyři bílé Four Whites
ST3 Juliao Velký otvůrek Great Bone Hole
ST4 Dicang Zemská sýpka Earth Granary
ST5 Daying Velké přivítání Great Reception
ST6 Jiache Čelistní kost Jawbone
ST7 Xiaguan Pod kloubem Below the Joint
ST8 Touwei Spojení na hlavě Head Corner
ST9 Renying Přivítání člověka Man's Prognosis
ST10 Shuitu Vodní vypuklina Water Prominence
ST11 Qiche Sídlo energie Qi Abode
ST12 Quepen Prázdná nádoba Empty Basin
ST13 Qihu Dveře čchi Qi Door
ST14 Kufang Pokladnice Storeroom
ST15 Wuyi Baldachýn komnaty Roof
ST16 Yingchuang Okno hrudníku Breast Window
ST17 Ruzhong Střed prsu Breast Center
ST18 Rugen Základna prsu Breast Root
ST19 Burong Neobsahující Not Contained
ST20 Chengman Podporující plnost Assuming Fullness
ST21 Liangmen Břevno brány Bean Gate
ST22 Guanmen Brána přechodu Pass Gate
ST23 Taiyi Velká jednota Supreme Unity
ST24 Huaroumen Brána hladké svaloviny Slippery Flesh Gate
ST25 Tianshu Nebeský čep Celestial Pivot
ST26 Wailing Vnější kopec Outer Mound
ST27 Daju Velký Great Gigantic
ST28 Shuidao Vodní cesta Waterway
ST29 Guilai Návrat Return
ST30 Qichong Vytrysknutí čchi Surging Qi
ST31 Biguan Průchod kyčlí Thigh Joint
ST32 Futu Přikrčený zajíc Crouching Rabbit
ST33 Yinshi Jinové tržiště Yin Market
ST34 Liangqiu Hřeben mohyly Beam Hil
ST35 Dubi Nos telete Calf's Nose
ST36 Zusanli Tři míle na noze Leg Three Li
ST37 Shangjuxu Horní velká prázdnota Upper Great Hollow
ST38 Tiaokou Úzký otvor Ribbon Opening
ST39 Xiajuxu Dolní velká prázdnota Lower Great Hollow
ST40 Fenglong Mohutná vypuklina Bountiful Bulge
ST41 Jiexi Rozdělení toku Ravine Divide
ST42 Chongyang Šplíchající jang Surging Yang
ST43 Xiangu Propadlé údolí Sunken Valley
ST44 Neiting Vnitřní nádvoří Inner Court
ST45 Lidui Přísná výměna Severe Mouth

PI - Spleen - Slezina

Akupunkturní body na dráze sleziny SP.

Označení Čínský název Český překlad Anglický název
SP1 Yinbai Skrytá bílá ) Hidden White
SP2 Dadu Velké shromáždění Great Metropolis
SP3 Taibai Velká bílá Supreme White
SP4 Gongsun Děda vnuk Yellow Emperor
SP5 Shangqiu Vršek kovu Shang Hill
SP6 Sanyinjiao Spojení tří jin Leaking Valley
SP7 Lougu Děravé údolí Leaking Valley
SP8 Diji Čep země Earth's Crux
SP9 Yinlingquan Pramen na jinové straně vršku Yin Mound Spring
SP10 Xuehai Moře krve Sea of Blood
SP11 Jimen Oblouk brány Winnower Gate
SP12 Chongmen Průchod bránou Surging Gate
SP13 Fushe Přebytek fu orgánů Bowel Abode
SP14 Fujie Břišní zauzlení Abdominal Bind
SP15 Daheng Velký horizontální Great Horizontal
SP16 Fuai Trápení v břiše Abdominal Lamen
SP17 Shidou Dutina potravy Food Hole
SP18 Tianxi Nebeský proud Celestial Ravine
SP19 Xiongxiang Dutina hrudníku Chest Village
SP20 Zhourong Obklíčený slávou All Round Flourishing
SP21 Dabao Velký rozvíjející Great Embracement

XIN - Heart - Srdce

Akupunkturní body na dráze srdce HT.

Označení Čínský název Český překlad Anglický název
HT1 Jiquan Nejvyšší pramen Highest Spring
HT2 Qingling Modrozelený duch Cyan Spirit
HT3 Shaohai Menší moře Lesser Sea
HT4 Lingdao Cesta ducha Spirit Pathway
HT5 Tongli Jdoucí dovnitř Connecting Li
HT6 Yinxi Štěrbina jin Yin Cleft
HT7 Shenmen Brána ducha Spirit Gate
HT8 Shaofu Menší palác Lesser Mansion
HT9 Shaochong Menší útočný bod Lesser Surge

XIAO CHANG - Small Intestine - Tenké střevo

Akupunkturní body na dráze tenkého střeva SI.

Označení Čínský název Český překlad Anglický název
SI1 Shaoze Menší bažina Lesser Marsh
SI2 Qiangu Údolí vepředu Front Valley
SI3 Houxi Proud dozadu Back Ravine
SI4 Wanggu Zápěstní kost Wrist Bone
SI5 Yanggu Jangové údolí Yang Valley
SI6 Yanglao Vyživování věkovosti Nursing the Aged
SI7 Zhizheng Větev nahoře Branch to the Correct
SI8 Xiaohai Menší moře Small Sea
SI9 Jianzhen Opravdové rameno True Shoulder
SI10 Naoshu Shu horní paže Upper Arm Shu
SI11 Tianzong Nebeské shromáždění Celestial Gathering
SI12 Bingfeng Sevřít vítr Grasping the Wind
SI13 Quyuan Zahnuté údolí Crooked Wall
SI14 Jianwaishu Vnější ramenní shu Outer Shoulder Shu
SI15 Jianzhongshu Střední ramenní shu Central Shoulder Shu
SI16 Tianchuang Nebeské okno Celestial Window
SI17 Tianrong Nebeský vzhled Celestial Countenance
SI18 Quanliao Štěrbina lícní kosti Cheek Bone Hole
SI19 Tinggong Sluchový palác Auditory Palace

PANG GUANG - Bladder - Močový měchýř

Akupunkturní body na dráze močového měchýře BL.

Označení Čínský název Český překlad Anglický název
BL1 Jingming Oční třpyt Bright Eyes
BL2 Zanzhu Setkání bambusů Bamboo Gathering
BL3 Meichong Proud obočí Eyebrow Ascension
BL4 Quchai Zahnutá zatáčka Deviating Turn
BL5 Wuchu Páté místo Fifth Place
BL6 Chengguang Dostávající světlo Light Guard
BL7 Tongtian Nebeské spojení Celestial Connection
BL8 Luoque Klesající spojení Declining Connection
BL9 Yuzhen Nefritový polštář Jade Pillow
BL10 Tianzhu Nebeský čep Celestial Pillar
BL11 Dazhu Velký člunek Great Shuttle
BL12 Fengmen Brána větru Wind Gate
BL13 Feishu Shu bod plic Lung Shu
BL14 Jueyinshu Shu bod perikardu Jue Yin Shu
BL15 Xinshu Shu bod srdce Heart Shu
BL16 Dushu Shu bod GV Governing Shu
BL17 Geshu Shu bod bránice Diaphragm Shu
BL18 GanShu Shu bod jater Liver Shu
BL19 Danshu Shu bod žlučníku Gallbladder Shu
BL20 Pishu Shu bod sleziny Spleen Shu
BL21 Weishu Shu bod žaludku Stomach Shu
BL22 Sanjiaoshu Shu bod tří ohnišť Tripple Burner Shu
BL23 Shenshu Shu bod ledvin Kidney Shu
BL24 Qihaishu Shu moře čchi Sea of Qi Shu
BL25 Dachangshu Shu bod tlustého střeva Large Intestine Shu
BL26 Guanyuanshu Shu brány původu Origin Pass Shu
BL27 Xiaochangshu Shu tenkého střeva Small Intestine Shu
BL28 Pangguangshu Shu močového měchýře Bladder Shu
BL29 Zhonglushu Shu středu páteře Central Backbone Shu
BL30 Baihuanshu Shu bílého kroužku White Ring Shu
BL31 Shangliao Horní otvůrek Upper Bone Hole
BL32 Ciliao Druhý otvůrek Second Bone Hole
BL33 Zhongliao Střední otvůrek Central Bone Hole
BL34 Xialiao Spodní otvůrek Lower Bone Hole
BL35 Huiyang Setkání jangů Meeting of Yang
BL36 Chengfu Držet a podpořit Support
BL37 Yinmen Brána nadbytku Gate of Abundance
BL38 Fuxi Plovoucí štěrbina Superficial Cleft
BL39 Weiyang Zevně od ohybu Bend Yang
BL40 Weizhong Uprostřed ohybu Bend Middle
BL41 Fufen Připojená větev Attached Branch
BL42 Pohu Dveře pro tělesnou duši Po Door
BL43 Gaohuangshu Shu vitální oblasti Gao Huang Shu
BL44 Shentang Komnata ducha Spirit Hall
BL45 Yixi Yi Xi Yi Xi
BL46 Geguan Brána bránice Diaphragm Pass
BL47 Hunmen Brána nebeské duše Hun Gate
BL48 Yanggang Klíč k jangu Yang Headrop
BL49 Yishe Bydliště myšlení Reflection Adobe
BL50 Weicang Sýpka žaludku Stomach Granary
BL51 Huangmen Brána vitality Huang Gate
BL52 Zhishi Sídlo vůle Will Chamber
BL53 Baohuang Vitalita měchýře Bladder Huang
BL54 Zhibian Hranice pořádku Sequential Limit
BL55 Heyang Spojení jangu Yang Union
BL56 Chengjin Podpořit šlachy Sinew Support
BL57 Chengshan Podpořit horu Mountain Support
BL58 Feiyang Rozlet do výšky Taking Flight
BL59 Fuyang Yangový nárt Instep Yang
BL60 Kunlun Hory KunLun Kunlun Mountains
BL61 Pucan Respekt sloužícího Subservient Visitor
BL62 Shenmai Vystupující céva Extending Vessel
BL63 Jinmen Zlatá brána Metal Gate
BL64 Jinggu Hlavní kost Capital Bone
BL65 Shugu Překážející kost Bundle Bone
BL66 Zutongg Spojující údolí na noze Valley Passage
BL67 Zhiyin Dosáhnout jin Reaching Yin

SHEN - Kidney - Ledviny

Akupunkturní body na dráze ledvin KI.

Označení Čínský název Český překlad Anglický název
KI1 Yongquan Bublající vřídlo Gushing Spring
KI2 Rangu Zářící údolí Blazing Valley
KI3 Taixi Moře světla Great Ravine
KI4 Dazhong Velký zvon Large Goblet
KI5 Shuiquan Vodní pramen Water Spring
KI6 Zhaohai Zářící moře Shining Sea
KI7 Fuliu Obrat toku Recover Flow
KI8 Jiaoxin Odevzdávání důvěry Intersection Reach
KI9 Zhubin Pavilon kostí Guest House
KI10 Yingu Údolí jin Yin Valley
KI11 Henggu Stydká kost Public Bone
KI12 Dahe Velký lesk Great Manifestation
KI13 Qixue Jeskyně čchi Qi Hole
KI14 Siman Čtyři plnosti Fourfolf Fullness
KI15 Zhongzhu Střední proud Central Flow
KI16 Huangshu Souhlasný bod životního centra Huang Shu
KI17 Shangqu Shangový ohyb Shang Bend
KI18 Shiguan Kamenný průsmyk Stone Pass
KI19 Yindu Metropole jin Yin Metropolis
KI20 Futonggu Údolí průchodu na břiše Open Valley
KI21 Youmen Utajená brána Dark Gate
KI22 Bulang Chodba přechodu Corridor Walk
KI23 Shenfeng Uzavření ducha Spirit Seal
KI24 Lingxu Božský pahorek Spirit Ruins
KI25 Shencang Úschovna ducha Spirit Storehouse
KI26 Yuzhong Spokojený hrudník Lively Center
KI27 Shufu Dílna shu Shu Mansion

XIN BAO - Pericardium - Osrdečník

Akupunkturní body na dráze osrdečníku PC.

Označení Čínský název Český překlad Anglický název
PC1 Tianchi Nebeské jezírko Celestial Pool
PC2 Tianquan Nebeský pramen Celestial Spring
PC3 Quze Bažina v ohybu Marsh at the Bend
PC4 Ximen Štěrbinová brána Cleft Gate
PC5 Jianshu Nacházející se (posel) mezi Intermediary Courier
PC6 Neiguan Průchod dovnitř Inner Pass
PC7 Daling Velký pahorek Great Mound
PC8 Laogong Palác práce Palace of Toil
PC9 Zhongchong Dmutí ve středu Central Hub

SAN JIAO - Triple Warmer - Tři zářiče

Akupunkturní body na dráze tří zářičů TE.

Označení Čínský název Český překlad Anglický název
TE1 Guanchong Uhýbající proudění Passage Hub
TE2 Yemen Brána tekutin Humor Gate
TE3 Zhongzhu Ostrůvek ve středu Central Islet
TE4 Yangchi Jezírko jangu Yang Pool
TE5 Waiguan Průchod ven Outer Pass
TE6 Zhigou Příkop na končetiny Branch Ditch
TE7 Huizong Shromažďující setkání Convergence and Gathering
TE8 Sanyangluo Spojení tří jangů Three Yang Connection
TE9 Sidu Čtyři řeky Four Rivers
TE10 Tianjing Nebeský pramen Celestial Well
TE11 Qinglengyuan Čistá zlatá propast Clear Cold Abyss
TE12 Xiaoluo Odstraňující bažinu Dispersing Reverbed
TE13 Naohui Soutok na hlavní končetině Upper Arm Convergence
TE14 Jianliao Otvor ramene Shoulder Bone Hole
TE15 Tianliao Nebeský otvor Celestial Bone Hole
TE16 Tianyou Nebeské okno Celestial Window
TE17 Yifeng Štít proti větru Wind Screen
TE18 Qimai Spojnice křečí Spasm Vessel
TE19 Luxi Utišující lebku Skull Rest
TE20 Jiaosun Úhel drobné spojnice Angle Vertex
TE21 Ermen Brána ucha Ear Gate
TE22 Erheliao Otvůrek harmonie ucha Harmony Bone Hole
TE23 Sizhukong Otvůrek štíhlého bambusu Silk Bamboo Hole

DAN - Gall Bladder - Žlučník

Akupunkturní body na dráze žlučníku GB.

Označení Čínský název Český překlad Anglický název
GB1 Tongziliao Štěrbina zorničky Pupil Bone Hole
GB2 Tinghui Sluchové setkání Auditory Convergence
GB3 Shangguan Nad kloubem Upper Gate
GB4 Hanyan Klid čelisti Forehead Fullness
GB5 Xuanlu Visící na lebce Suspended Skull
GB6 Xuanli Zavěšený ve vlasech Suspended Tuft
GB7 Qubin Oblouk na spánku Temporal Hairline Curve
GB8 Shuaigu Vedoucí údolí Valley Lead
GB9 Tianchong Nebeské dmutí Celestial Hub
GB10 Fubai Plovoucí bílá Floating White
GB11 Touqiaoyin Vstupy jin na hlavě Head Portal Yin
GB12 Wangu Mastoidní výběžek Completion Bone
GB13 Benshen Kořen ducha Root Spirit
GB14 Yangbai Jang bílý Yang White
GB15 Toulingqi Vládce slz na hlavě Head Overlooking Tears
GB16 Muchuang Okno oka Eye Window
GB17 Zhengying Horní výživa Upright Construction
GB18 Chengling Podporující ducha Spirit Support
GB19 Naokong Dutina mozku Brain Hollow
GB20 Fengchi Jezírko větru Wind Pool
GB21 Jianjing Studna ramene Shoulder Well
GB22 Yuanye Propast podpaží Armpit Abyss
GB23 Zhejin Šlacha na boku Sinew Seat
GB24 Riyue Slunce měsíc Sund And Moon
GB25 Jingmen Brána hlavního města Capital Gate
GB26 Daimai Opasková dráha Girdling Vessel
GB27 Wushu Pět čepů Fifth Pivot
GB28 Weidao Spojující cesta Linking Path
GB29 Juliao Klidná štěrbina Squatting Bone Hole
GB30 Huantiao Skákající kroužek Jumping Round
GB31 Fengshi Větrný trh Wind Market
GB32 Zhongdu Příkop ve středu Central River
GB33 Xiyangguan Jangová brána kolene Knee Yang Joint
GB34 Yanglingquan Pramen na jangové straně kopce Yang Mound Spring
GB35 Yangjiao Křížení jangu Yang Intersection
GB36 Waiqui Zevní pahorek Outer Hill
GB37 Guangming Zářící světlo Bright Light
GB38 Yangfu Pomocník jangu Yang Assistence
GB39 Xuanzhong Visící zvon Suspended Bell
GB40 Qiuxu Ruinový kopec Hill Ruins
GB41 Zulinqi Vládce slz na noze Foor Overlooking Tears
GB42 Diwuhui Místo pěti střetnutí Earth Fivefold Convergence
GB43 Xiaxi Sevřený potok Pinched Ravine
GB44 Zuqiaoyin Vstup jin na noze Foot Portal Yin

GAN - Liver - Játra

Akupunkturní body na dráze jater LR.

Označení Čínský název Český překlad Anglický název
LR1 Dadun Velký kopec Large Pile
LR2 Xingjian Pohybující se mezi Moving Between
LR3 Taichong Velké dmutí Great Surge
LR4 Zhongfeng Střední pečetidlo Mound Center
LR5 Ligou Žlábek mušle Woodworm Canal
LR6 Zhongdu Hlavní město ve středu Central Metropolis
LR7 Xiguan Kolenní kloub Knee Joint
LR8 Ququan Pramen ohybu Spring at the Bend
LR9 Yinbao Ochránce jin Yin Bladder
LR10 Zuwuli Pět mil na noze Foot Five Li
LR11 Yinlian Roh jin Yin Corner
LR12 Jimai Naléhavá pulsace Urgent Pulse
LR13 Zhangmen Kafrová brána Camphorwood Gate
LR14 Qimen Brána cyklu Cycle Gate

REN MAI - Conception vessel - Dráha početí

Akupunkturní body na dráze početí CV.

Označení Čínský název Český překlad Anglický název
CV1 Huiyin Setkání jin Meeting of Yin
CV2 Qugu Zakřivená kost Curved Bone
CV3 Zhongji Střední osa Central Pole
CV4 Guanyuan Brána původu Origin Pass
CV5 Shimen Kamenná brána Stone Gate
CV6 Qihai Moře čchi Sea of Qi
CV7 Yinjiao Křižovatka jin Yin Intersection
CV8 Shenque Nádvoří ducha Spirit Gate
CV9 Shuifen Oddělování vody Water Divide
CV10 Xiawan Dolní dutina Lower Venter
CV11 Jianli Posílení vnitřku Interior Strengthening
CV12 Zhongwan Střední dutina Central Venter
CV13 Shangwan Horní dutina Upper Venter
CV14 Juque Velké nádvoří Great Tower Gate
CV15 Jiuwei Ocas hrdličky Turtledove Tail
CV16 Zhongting Střední nádvoří Center Palace
CV17 Shanzhong Střed hrudi Chest Center
CV18 Yutang Nefritová síň Jade Hall
CV19 Zigong Nachový palác Purple Palace
CV20 Huagai Úžasný baldachýn Florid Canopy
CV21 Xuanji Nefritový čep Jade Pivot
CV22 Tiantu Nebeský výstupek Celestial Chimney
CV23 Lianquan Pramen v rohu Ridge Spring
CV24 Chengqiang Nádoba na sliny Container of Fluids

DU MAI - Governing vessel - Řídicí dráha

Akupunkturní body na řídící dráze GV.

Označení Čínský název Český překlad Anglický název
GV1 Changqiang Dlouhý, silný Long Strong
GV2 Yaoshu Shu bederní oblasti Lumbar Shu
GV3 Yaoyangguan Brána k bedernímu jangu Lumbar Yang Pass
GV4 Mingmen Brána života Life Gate
GV5 Xuanshu Zavěšený čep Suspended Pivot
GV6 Jizhong Centrum páteře Spinal Center
GV7 Zhongshu Ústřední čep Central Pivot
GV8 Jinsuo Stažení šlach Sinew Contraction
GV9 Zhiyang Dasažení jangu Extremity of Yang
GV10 Lingtai Věž ducha Spirit Tower
GV11 Shendao Cesta ducha Spirit Path
GV12 Shenzhu Pilíře těla Body Pillar
GV13 Taodao Cesta štěstí Kiln Path
GV14 Dazhui Velký obratel Great Hammer
GV15 Yamen Brána němoty Mute's Gate
GV16 Fengfu Palác větru Wind Mansion
GV17 Naohu Brána mozku Brain's Door
GV18 Qiangjian Tuhá štěrbina Unyielding Space
GV19 Houding Zadní temeno Behind the Vertex
GV20 Baihui Sto setkání Hundred Convergences
GV21 Qianding Vepředu na koruně Before the Vertex
GV22 Xinhui Zavření fontanely Fontanel Meeting
GV23 Shangxing Horní hvězda Upper Star
GV24 Shenting Nádvoří ducha Spirit Court
GV25 Suliao Nosní štěrbina White Bone Hole
GV26 Renzhong Vodní žlábek Water Trough
GV27 Duiduan Vrcholek úst Extremity of the Mouth
GV28 Yinjiao Setkání dásní Gum Intersection

Ostatní body

Akupunkturní body mimo běžné dráhy (meridiány).

Označení Čínský název Český překlad
Bailao Sto únav
Yintang Třetí oko
Heding

Odkazy

Reference

Anglické názvy bodů

Přehled jsme doplnili také o anglické názvy akupunkturních bodů. Jako zdroj informací byly použity tyto weby:

Související odkazy

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje